Agenttjenester

North Maritime AS leverer alle nødvendige tjenester for ditt havneopphold. Vi vil gjøre vårt beste for å beskytte eiere, befraktere og fartøyets interesser og fasilitere en tids- og kostnadseffektiv havneoperasjon.

Inspeksjoner

North Maritime utfører de fleste typer inspeksjoner innenfor maritim sektor.

Havnesikring / ISPS

North Maritime AS er godkjent sikringsvirksomhet – RSO fra 13. mars 2019 (ref. vedtak fra Kystverket av 13.03.2019).
Godkjennelsen ble forlenget i 2023 og har varighet til og med 2027

Andre tekniske tjenester

Vi utfører periodiske kontroller på laste- og fiskefartøy som underleverandør til Godkjent Foretak Polarkonsult AS. Vi utfører også andre skipstekniske oppdrag i samarbeid med Marinconsult AS på Myre.