Agenttjenester

North Maritime AS leverer alle nødvendige tjenester for ditt havneopphold. Vi vil gjøre vårt beste for å beskytte eiere, befraktere og fartøyets interesser og fasilitere en tids- og kostnadseffektiv havneoperasjon.

Inspeksjoner

North Maritime utfører de fleste typer inspeksjoner innenfor maritim sektor.

Havnesikring / ISPS

North Maritime er godkjent sikringsvirksomhet (RSO) hos Kystverket, og tilbyr et bredt utvalg av tjenester innen sikring av havner og havneanlegg.

Andre tekniske tjenester

Vi utfører periodiske kontroller på laste- og fiskefartøy som underleverandør til Godkjent Foretak Polarkonsult AS. Vi utfører også andre skipstekniske oppdrag i samarbeid med Marinconsult AS på Myre.