Havnesikring / ISPS

North Maritime AS er godkjent sikringsvirksomhet – RSO fra 13. mars 2019 (ref. vedtak fra Kystverket av 13.03.2019).
Godkjennelsen ble forlenget i 2023 og har varighet til og med 2027

Havneanlegg som skal motta skip i internasjonal trafikk må være godkjent i henhold til ISPS-koden. RSO North Maritime bistår din organisasjon med rådgiving og analyser slik at dere etterlever krav til havnesikring som forvaltes av Kystverket.

Vi tilbyr følgende tjenester til havner og havneanlegg:

  • Sårbarhetsvurderinger i henhold til «Forskrift om sikring av havneanlegg» / «Forskrift om sikring av havner».
  • Sikrings- og beredskapsplaner i henhold til «Forskrift om sikring av havneanlegg» / «Forskrift om sikring av havner».
  • Bistand i utvikling og gjennomføring av øvelser og internrevisjon av havneanlegget.
  • Kurs for PFSO / PSO og sikringspersonell (via samarbeidspartner).
  • Annen rådgiving og bistand

North Maritime har også kompetanse innen krav for olje- og gassterminaler (OCIMF Maritime Terminal Information System).