Agenttjenester

North Maritime AS leverer alle nødvendige tjenester for ditt havneopphold. Vi vil gjøre vårt beste for å beskytte eiere, befraktere og fartøyets interesser og fasilitere en tids- og kostnadseffektiv havneoperasjon.


North Maritime tilbyr klarering av fartøy og andre havneagenttjenester i Narvik havn, samt i andre havner i Nord-Norge.

Vårt pålitelige, effektive og dedikerte personale vil bidra med nøyaktige beregninger av kostnader, lokalkunnskap og oppdatert terminalinfo. Vi er tilgjengelige 24/7 for å hjelpe deg og dine fartøyer. Vi er beredt til å løse enhver utfordring og vi tar sikte på å tilby best mulig service til alle aktører involvert i havneanløpet.

Rederier fra hele verden stoler på at vi leverer kvalitet på alle oppdragene våre. Vår ledelse og stab har mange års erfaring fra maritim industri og vi er veldig godt skikket til å ivareta interessene til våre prinsipaler. Når du nominerer North Maritime som din agent, skal du alltid ha full tillit til at skipet ditt er i gode hender!

Våre tjenester inkluderer:

  • Fartøyklarering
  • Mannskapsbytte: hente på flyplass, eskortere via grensekontroll til fartøy, hotellbestillinger, landpass, reisearrangement, osv.
  • Kontanter
  • Reservedeler – klarering og levering om bord
  • Organisering for levering av bunkerolje, smøremidler og kjemikalier
  • Organisering for levering av proviant og ferskvann
  • Forbindelse med lokale myndigheter og kommunikasjonshjelp
  • Eventuelle oppfølgingsaktiviteter
  • Andre tjenester det måtte være behov for.

Ta kontakt hvis du trenger kostnadsanslag eller annet.