North Maritime AS ble etablert 21. august 2017. Hovedkontoret er i Narvik med Nord-Norge som primært nedslagsfelt.

Med tiden har vi sett behov for utvidelse og har derfor etablert avdelingskontorer i Harstad, Lødingen og på Myre.

Selskapet er etablert og drevet av personer med lang erfaring fra maritim virksomhet. Selskapets hovedaktiviteter omfatter inspeksjoner (skade, tilstand, lasting/lossing, dypgående, mv.), havnesikringstjenester, agenttjenester og tekniske konsulenttjenester.

North Maritime AS er godkjent sikringsvirksomhet – RSO fra 13. mars 2019 (ref. vedtak fra Kystverket av 13.03.2019).

North Maritime AS har per 1. juli 2019 overtatt portefølje og mannskap fra Schjerven Teknisk Bureau AS i Lødingen .