North Maritime AS ble etablert 21. august 2017. Hovedkontoret er i Narvik med Nord-Norge som primært nedslagsfelt.

Med tiden har vi sett behov for utvidelse og har derfor etablert avdelingskontorer i Harstad, Lødingen og på Myre.

Selskapet er etablert og drevet av personer med lang erfaring fra maritim virksomhet. Selskapets hovedaktiviteter omfatter inspeksjoner (skade, tilstand, lasting/lossing, dypgående, mv.), havnesikringstjenester, agenttjenester og tekniske konsulenttjenester.

North Maritime AS er godkjent sikringsvirksomhet – RSO fra 13. mars 2019 (ref. vedtak fra Kystverket av 13.03.2019).

North Maritime AS har per 1. juli 2019 overtatt portefølje og mannskap fra Schjerven Teknisk Bureau AS i Lødingen .

Selskapets Policy

Policy

North Maritime AS skal levere tjenester innenfor kjerneområdene til riktig pris og kvalitet, i nært
samarbeid med kundenes ønsker.

Vårt omdømme skal være basert på gjennomføringsevne og gode løsninger.

Vi skal kommunisere og kjent gjøre vår policy til alle våre ansatte, og innleide
konsulenter/entreprenører.

Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi sikre at vi blir litt bedre i morgen.

Vi forplikter oss å tilfredsstille kravene i NS-EN ISO 9001:2015, relevante lover og forskrifter, og andre
krav innenfor miljø og kvalitet som er satt i vår policy.

Kvalitetspolitikk

Vi skal alltid levere godt utført arbeid slik at våre oppdragsgivere er fornøyde med vår innsats og
foretrekker oss neste gang.

Dette oppnår vi gjennom:

  • god planlegging
  • å gjøre jobben riktig første gang
  • å ha motiverte og dyktige medarbeidere


HMS-politikk

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at alle kommer hjem hele og
friske etter endt oppdrag og arbeidsdag. Sikkerhet har første prioritet.

Dette oppnår vi gjennom:

  • å ha søkelys på sikkerhetstilstand og ryddighet.
  • å ha tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig.
  • godt vedlikeholdt utstyr og transportmidler.
  • å bry oss om hverandre og oppnå god trivsel blant de ansatte.

Miljøpolitikk

Vi skal ta hensyn til omgivelsene vi befinner oss i og gjøre minst mulig skade på naturen.

Dette oppnår vi gjennom:

  • å arbeide for å øke kompetansen i hele organisasjonen om vår påvirkning på miljøet.
  • drive et systematisk arbeid for å hindre forurensing og utslipp i naturen.
  • være innovative ved å hele tiden se etter mer effektive og ressursbesparende løsninger.
Denne policyen gjelder for alle ansatte i North Maritime og våre leverandører/innleide arbeidstakere.