Inspeksjoner

North Maritine utfører de fleste typer inspeksjoner innenfor maritim sektor; Tilstand, on-/off-hire, bunkers, luker, dypgående, lastkvalitet, lastsikring, kjøp og salg, og skade og havari på fartøy og last.

Les mer

Havnesikring

North Maritime er godkjent sikringsvirksomhet (RSO) hos Kystverket, og tilbyr et bredt utvalg av tjenester innen havnesikring.

Les mer

Agenttjenester

NORTH MARITIME tilbyr agenttjenester til skip som anløper regionen.

Les mer

Andre tekniske tjenester

ingress ingress ingress

Les mer

This is the preview of the “Tjenester” View.