Andre tekniske tjenester

Vi utfører periodiske kontroller på laste- og fiskefartøy som underleverandør til Godkjent Foretak Polarkonsult AS. Vi utfører også andre skipstekniske oppdrag i samarbeid med Marinconsult AS på Myre.

Fartøykontroll

Vi tilbyr følgende tjenester for laste- og fiskefartøy mellom 8 og 15 meter:
– Førstegangs- og periodisk kontroll for Fartøyinstruks.
– Utarbeidelse av stabilitetsdokumentasjon, krengeprøve og rapport i henhold til forskrift.
– Kontroll ved ombygging og utskifting av utstyr.
– Saksbehandling og veiledning med hensyn til regelverk.

Godkjent Foretak Polarkonsult AS

Andre skipstekniske tjenester

North Maritime samarbeider med Marinconsult AS på Myre. Selskapet er ledet av siv.ing. Kristjàn Kàri Jakobsson.

Marinconsult AS tilbyr konsulenttjenester av mange slag til fiskere og redere, blant annet:
– Prosjektering av nye fiskefartøyer.
– Prosjektering i forbindelse med forandringer og oppgraderinger av fiskefartøy.
– Stabilitetsberegninger, styrkeberegninger og andre skipstekniske beregninger.
– Utarbeiding av firmaplaner for selskaper i fiskeribransjen.
– Prosjektledelse for redere under nybygg eller ombygging.

North Maritime kan sammen med Marinconsult påta oss prosjektledelse, byggeoppfølging og andre skipstekniske oppdrag.