KONTRAKTSINNGÅELSE MED KAUNIS IRON AB

Frem til 31.12.23 utførte ALS GLOBAL, Rotterdam alle oppgaver for Kaunis Iron i forbindelse med utskipningen/prøvetakingen.

Etter forhandlinger med Kaunis Iron fra høsten 23 kom vi frem til en avtale hvor North Maritime AS med virkning fra 1. januar 24 overtok alle oppgaver på vegne av Kaunis Iron for prøvetakingen av malm som skipes utover Narvik Bulkterminal på Skarvenes. Avtalen med Kaunis Iron gjelder for ett år med årlige fornyelser.

Kort fortalt gjelder prøvetakingen kontroll av lastens fuktighet som lastes om bord i skipene. Likså skal det påsees at lastens plassering/vinkler i lasterommene er innenfor gitte parameter. Overstiger den prosentuelle fuktighet av lasten  et gitt nivå vil dette sette skipets sjøsikkerhet i fare med risiko for at menneskeliv og skip kan gå tapt under sjøreisen.

Kravene for å gjennomføre slik prøvetaking er derfor meget strenge. I tillegg til ISO 9001 godkjenning (krav fra Kaunis Iron) måtte vi godkjennes av Sjøfartsdirektorat under følgende ISMBC ckode:

« Approval of procedures for sampling, testing and controlling the moisture content for solid bulk cargo which may liquefy in accordance with paragraph 4.3.3 of the ISMBC code.”

Slik godkjenning fikk vi av Sjøfartsdirektoratet den 9. januar 24 med virkning frem til 9. mai 24.

Vi har nå inne søknad om en godkjenningsperiode på 5år. Sjøfartsdirektoratet har verbalt opplyst at slik godkjenningen er under utstedelse og vil bli oversendt oss i løpet av kort tid.

Prøvetakingsavtalen med Kaunis Iron gir et godt bidrag til vår økonomi.

16.04.24

Tor Husjord

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin