KONTRAKTSINNGÅELSE MED KAUNIS IRON AB

Frem til 31.12.23 utførte ALS GLOBAL, Rotterdam alle oppgaver for Kaunis Iron i forbindelse med utskipningen/prøvetakingen. Etter forhandlinger med Kaunis Iron fra høsten 23 kom vi frem til en avtale hvor North Maritime AS med virkning fra 1. januar 24 overtok alle oppgaver på vegne av Kaunis Iron for prøvetakingen av malm som skipes utover …

KONTRAKTSINNGÅELSE MED KAUNIS IRON AB Les mer »