North Maritime AS er ISO 9001 sertifisert bedrift

North Maritime AS ble 25. mars 2024 sertifisert av DNV i kvalitetsledelse etter standarden ISO 9001:2015.

Arbeidet ble påbegynt i juni 2023 etter implementering av EG Landax KS-system som viste seg velegnet for det videre arbeid.

Det rettes en hjertelig takk til alle involverte parter som har deltatt i prosessen fram til sertifiseringsdato.

En slik sertifisering gir selskapet en betydelig merverdi, spesielt overfor 3. part, og vil være vesentlig for den videre drift.

Vår største kunde, Kaunis Iron, satte betingelse for slik sertifisering for inngåelse av kontrakt med vårt selskap.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin