post@northmaritime.no / +47 934 25 225

Havnegata 2, 8514 Narvik, Norway

Lars Vollen

Daglig leder, Siv.ing.

Sivilingeniør i marin teknikk fra NTNU med lang fartstid som bl. a. teknisk konsulent i DNV-GL. Har erfaring fra et vidt spekter av prosjekter for nasjonale og internasjonale kunder inkludert redere, verft, designkontor, banker, myndigheter og andre shipping-relaterte kunder.

Kveldulv Asbjørn Schjerven

Surveyor - BSc, MSc, CEng, MRINA, MIMarEST

Har lang erfaring i mange aspekter innen maritim industri. Har jobbet som inspektør for Lloyds Register og Scandinavian Underwriters Agency. Erfaring med skipskonstruksjon og tegningsapprobasjon, byggeoppfølging for nybygg og reparasjoner. Etablerte Schjerven Teknisk Bureau AS i 1976 for inspeksjoner av skade på skrog og maskineri på vegne av forsikringsselskaper og andre.

Kristjàn Kàri Jakobsson

Skipsingeniør og Surveyor, Siv.ing.

Sivilingeniør med lang erfaring innen levering av skipstekniske tjenester til fiskeflåten. Eier av vår samarbeidspartner Marinconsult AS på Myre i Vesterålen. Marinconsult AS er medeier i North Maritime AS.

Ragnar Andreassen

Maskinsjef, inspektør/surveyor

Maskinsjef med over 40 års erfaring i utenriks og innenriks fart, også som inspektør/surveyor. Ragnar har blant annet inngående kunnskap innen petroleums- og cruise-industrien, drifts- og vedlikeholdsstyring, innkjøp, engineering og strategisk planlegging.

Christoffer Furu

Sjøkaptein, havneagent og inspektør

Sjøkaptein med god erfaring fra offshore-fartøy, vedlikeholdssystemer, HMS og andre aspekter opp mot sikkerhet om bord og til sjøs. Har også jobbet på flere andre fartøystyper, samt som havneinspektør. Er innehaver av Dekksoffiser klasse 1, DP Unlimited og alle andre sertifikater og kurs som kreves for arbeid på alle skip.

Thale Askvik

Rådgiver havnesikring og beredskap

Lang erfaring fra Forsvaret, blant annet fra logistikk og sivil-militært samarbeid (SIMIS). Bachelor i International beredskap, med fokus på Nordområdene, og Master i Samfunnssikkerhet og kriseledelse.

Øystein Jensen

Havneagent, surveyor

Lang erfaring i norsk og internasjonal sjøfart, blant annet som radiooffiser i handelsflåten, crewing manager/personalsjef i rederi, havneagent og inspektør.